Публикации

Анализи и критика

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ – докторант по театрознание в НТФИЗ „Кръстю Сарафов“ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ – докторант по театрознание.