Пресконференция преди началото на ТВОРЧЕСКА НАГРАДА ЗА МЛАД ТЕАТРАЛЕН РЕЖИСЬОР „СЛАВИ ШКАРОВ“